Sveriges största gratis chattLäs reglerna innan du börjat chatta!
Observera: 18 årsgräns!

§ 1: Webcam på Upphetsad.se är en chattfunktion. När kameran är aktiverad, visas den en cam ikon bredvid ditt smeknamn.

§ 2: På Upphetsad.se får det inte under några som helst omständigheter förekomma barn, varför du bör vara uppmärksam på att det inte finns barn i närheten när du använder din webbkamera. Om du bryter mot detta kan Upphetsad.se ge dig besöksförbud från att koppla upp dig mot chatten.

§ 3: Du bör om möjligt vara fysiskt närvarande när du har din webbkamera på. Är du borta från din webbkamera under en längre tid, kanske du upptäcker att din webbkamera har stängts av när du kommer tillbaka.
När du kommer tillbaka till datorn, tveka inte att vända din webbkamera igen.

§ 4: Du bör vara medveten om att när du aktiverar din webbkamera på Upphetsad.se visas den för alla om du inte väljer att gå in i en privat webcamchat.

§ 5: Acceptera ett nej.

§ 6: Låtsas inte va motsatt kön.

§ 7: Inloggningsinformationen är krypterad hos Upphetsad.se

§ 8: Endast privatpersoner, utan ekonomiska avsikter, får delta hos oss. Det är inte heller tillåtet att sprida innehåll som reklam, annonser eller på något sätt ha ekonomiska intressen utan Upphetsad.se:s tillåtelse.

§ 9: Upphetsad.se tar inget ansvar för innehållet i de webbplatser som har länkats till eller från Upphetsad.se

§ 10: Upphetsad.se tar inget ansvar för eventuella skador på person eller egendom som härrör från chatten Upphetsad.se. Upphetsad.se tar heller inget ansvar för profilerna i chatten eller sanningshalten i den.

§ 11: Det är inte tillåtet att använda andras namn som kan leda till och skada andra människors identiteter. Upphetsad.se förbehåller sig rätten att då vidta åtgärder.

§ 12: Upphetsad.se förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, ändra eller uppdatera sajtens regler.

§ 13: Upphetsad.se kan inte hållas ansvarigt för tekniska komplikationer som kan uppstå på webbplatsen. Upphetsad.se tar inget ansvar för fel och brister i innehållet på webbplatsen.

§ 14: Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet.

§ 15: Användarnamn som anses vara förväxlingsbara med någon annan medlem, moderator eller admin är förbjudna.

§ 16: All form av narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes), även via PM och chat, är förbjuden.

§ 17: Ohörsamhet upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning.

§ 18: Det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

§ 19: Privata eller kommersiella annonser, så som köpes-, säljes- eller bytesannonser, inlägg innehållande reklam eller inlägg med annat innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna.

§ 20: Använd vårdat språk.

§ 21: Använd ett lämpligt användarnamn. (Användarnamn som innehåller sexuellt innehåll bryter mot reglerna. Detta kommer att resultera i att du blir utsparkad från chatten)

§ 22: Vår chatt driftas av html5-chat.com - vi hyr endast rättigheter att använda oss av deras programvara. Chatthistorik bör kunnas ta fram av HTML5-Chat.com - Vi har tyvärr inte den möjlighet.


Om du har funderingar kring reglerna så kan du alltid höra av dig till oss genom att klicka här