Regler för chatten

§ 1: Minimiålder på denna chatt är 18 år i alla RUM.

§ 2: Angående nicknman: Namn som är familjerelaterat, 
   eller inehållande namn som kan relateras till barn eller
   djur bryter mot reglerna. I lobbyn vill vi ha helt sexfria
   nick och sexfritt chattande.
   Detta kommer annars att resultera i utsparkning från chatten.

§ 3: Andvänd vårdat språk

§ 4: Användarnamn som anses vara förväxlingsbara med någon
   annan medlem, moderator eller admin är förbjudna.

§ 5: Låtsas inte va motsatt kön.

§ 6: Acceptera ett nej.

§ 7: Endast privatpersoner, utan ekonomiska avsikter, får delta hos oss.
   Det är inte heller tillåtet att sprida innehåll som reklam, annonser
   eller på något sätt ha ekonomiska intressen utan Upphetsad.se:s tillåtelse.

§ 8: Det är inte tillåtet att använda andras namn som kan leda till
   och skada andra människors identiteter. Upphetsad.se
   förbehåller sig rätten att då vidta åtgärder.

§ 9: Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta
   hot riktade mot andra användare är förbjudet.

§ 10: All form av narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes),
   även via PM och chat, är förbjuden. Detta gäller även sexhandel.

§ 11: Det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot särskilt
   utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller
   etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

§ 12: Privata eller kommersiella annonser, så som köpes,
   säljes eller bytesannonser, inlägg innehållande reklam
   eller inlägg med annat innehåll som användaren tjänar
   pengar eller andra fördelar på, är förbjudna.

§ 13: Ohörsamhet upprepade varningar som inte
   hörsammas resulterar i en avstängning.

§ 14: Webcam på Upphetsad.se är en chattfunktion.
   När kameran är aktiverad,
   visas den en cam ikon bredvid ditt smeknamn.

§ 15: På Upphetsad.se får det inte under några som helst
   omständigheter förekomma barn, varför du bör vara
   uppmärksam på att det inte finns barn i närheten när
   du använder din webbkamera. Om du bryter mot detta kan
   vi ge dig besöksförbud från att koppla upp dig mot chatten.

§ 16: Du bör om möjligt vara fysiskt närvarande när du har din webbkamera på.
   Är du borta från din webbkamera under en längre tid, kanske du upptäcker
   att din webbkamera har stängts av när du kommer tillbaka. När du kommer
   tillbaka till datorn, tveka inte att vända din webbkamera igen.

§ 17: Du bör vara medveten om att när du aktiverar din webbkamera på Upphetsad.se
   visas den för alla om du inte väljer att gå in i en privat webcamchat.

§ 18: Upphetsad.se kan inte hållas ansvarigt för tekniska komplikationer
   som kan uppstå på webbplatsen. Upphetsad.se tar inget ansvar för
   fel och brister i innehållet på webbplatsen.

§ 19: Inloggningsinformationen är krypterad hos Upphetsad.se.
   All data lagras på servrar som ägs av Upphetsad.se
   och lämnas inte ut till tredje man.

§ 20: Upphetsad.se förbehåller sig rätten att när som helst
   modifiera, ändra eller uppdatera sajtens regler.

§ 21: Upphetsad.se tar inget ansvar för innehållet i de webbplatser
   som har länkats till eller från Upphetsad.se.

§ 22: Upphetsad.se tar inget ansvar för eventuella skador på person
   eller egendom som härrör från chatten Upphetsad.se.
   Upphetsad.se tar heller inget ansvar för profilerna
   i chatten eller sanningshalten i den.